Datortīkla administratoriem jau sen vairs nerodas jautājums «Kāpēc vajadzīgs antivīruss?», bet gan gan «Kuru antivīrusu izvēlēties?» un «Vai antivīruss vajadzīgs arī macOS datoriem?». Ar šādiem jautājumiem kādreiz sa­skārāmies arī mēs.

Pirmā doma bija izmantot kādu no bez­maksas anti­vīrusu pro­grammām. Kā izrādījās, ja privātai lie­tošanai tādas ir pieejamas diezgan kuplā skaitā, tad lie­tošanai uzņēmumā, licencēšanas noteikumu ierobežojumu pēc, — gandrīz nemaz. Tomēr dažas atradās un arī tādas, kas diezgan labi veica savu primāro funkciju. Tikai tām bija viens, kā drīz izrādījās, ļoti būtisks trūkums — nav centralizētas vadības konsoles. Ja ar to var labi sadzīvot uzņēmumā, kurā ir viens dators, un tā lietotājs pats ir arī administrators, tad citos gadījumos efektīvi veikt uzņēmuma datoru pretvīrusu aizsardzību bez centralizētas vadības konsoles ir praktiski neiespējami.

Strādājot ar dažādām antivīrusu programmām, nonācām pie atziņas, ka labai uzņēmuma antivīrusa programmai ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:

  • tai ir nevainojami jāveic savu primāro funkciju — pasargāt datoru no ļaunprogrammatūras,
  • ir centralizēta vadības konsole,
  • antivīrusa programmai ir jābūt maksimāli saudzīgai pret datora resursiem,
  • tā nedrīkst patvaļīgi mainīt uzliktos iestatījumus, pat ne pēc jauninājumu uzstādīšanas,
  • ir atbalsts arī macOS datoriem,
  • maksa par licencēm ir saprāta robežās.

Pieredzes jeb mēģinājumu un kļūdu rezultātā atklājām, ka šādiem nosacījumiem vislabāk atbilst Avast biznesa antivīruss. Tikai ar to viss vēl nebeidzas. Avast biznesa antivīrusam ir trīs versijas — Antivirus, Antivirus Pro un Antivirus Pro Plus. Bet kura no tām ir vajadzīga man?

Ja ir jāaizsargā macOS dators, tad izvēle ir tikai viena — Avast Business Antivirus. Ak, jā! — Īsā atbilde par macOS datoriem. Lai arī tie ir mazāk pakļauti vīrusu iedarbībai, pretvīrusu aizsardzība tiem ir nepieciešama.

Vispār antivīrusu programmas klasiski tiek iedalītas trijās kategorijās:

  • antivīruss (Antivirus) — vienkāršākās klases programmas, kas paredzētas datoru aizsardzībai tikai pret kaitīgajām programmām — vīrusiem, Trojas zirgiem, tārpiem un tml.,
  • drošība Internetā (Internet security) — ietver papildus aizsardzību pret kaitīgiem epastiem un apdraudējumiem, kas nāk no Interneta,
  • totālā aizsardzība (Total security) — programma papildus ir nokomplektēta ar rīkiem, kas palīdz novērst drošības incidentus un pārvaldīt savus datus un datora resursus. Piemēram paroļu vadība, web kameras un mikrofona aizsardzība, datņu šifrēšana.

Jāuzsver, ka Avast biznesa antivīrusu programmu iedalījums ne gluži atbilst klasiskajām trim antivīrusu kategorijām.

Antivirus jāizvēlas macOS datoriem, kā arī Windows datoriem un serveriem, ja nepieciešama drošība Internetā līmeņa aizsardzība.

Antivirus Pro ir papildināta ar datņu iznīcinātāju. Der gan Windows datoriem, gan serveriem.

Antivirus Pro Plus paredzēta Windows datoriem, kurus lieto arī ārpus uzņēmuma lokālā tīkla (visbiežāk tie ir portatīvie datori) un datoriem, ar kuriem tiek veiktas darbības internetā ar sensitīviem datiem. Piemēram norēķini Internetā vai darbs ar bankām. Šai versijai ir virtuālais privātais tīkls (SecureLine VPN) un paroļu pārvaldnieks.