Kā izvēlēties antivīrusu uzņēmumam

Autors Blogeris

Datortīkla administratoriem jau sen vairs nerodas jautājums «Kāpēc vajadzīgs antivīruss?», bet gan gan «Kuru antivīrusu izvēlēties?» un «Vai antivīruss vajadzīgs arī macOS datoriem?». Ar šādiem jautājumiem kādreiz sa­skārāmies arī mēs. Pirmā doma bija izmantot kādu no bez­maksas anti­vīrusu pro­grammām. Kā izrādījās, ja privātai lie­tošanai tādas ir pieejamas diezgan kuplā skaitā, tad lie­tošanai uzņēmumā, licencēšanas noteikumu…